Vytvoriť faktúru

Halbart-Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Halbart-Slovakia
IČO 31404693
DIČ 2020307443
IČ DPH SK2020307443
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Halbart-Slovakia
Primaciálne nám. 1
81499
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -3 611 €
Aktíva 170 677 €
Vlastný kapitál 169 492 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 168,922
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 167,629
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 167,629
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,629
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,293
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 246
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 71
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 175
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,047
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,032
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 168,922
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,080
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 301,583
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 335,258
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -33,675
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -169,086
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,222
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -207,308
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,611
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,842
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,342
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,488
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,488
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 663
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579
D. Služby (účtová skupina 51) 2,002
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 577
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,579
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,002
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,651
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,611
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
 • IČO:31404693 DIČ: 2020307443 IČ DPH: SK2020307443
 • Sídlo: Halbart-Slovakia, Primaciálne nám. 1, 81499, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šetina člen Holíčska 23 Bratislava 851 01 07.11.2011
  Ing. Miroslav Bialko člen Medená 25 Bratislava 811 02 16.12.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bialko - člen predstavenstva Medená 25 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.12.2015
   06.03.2012Nové sidlo:
   Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šetina - člen predstavenstva Holíčska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.2011
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   Halbart-Slovakia a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch
   organizačno-technické zabezpečenie výstavby stavieb
   inžiniersko-investičná činnosť v oblasti výstavby stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo