Vytvoriť faktúru

ELINST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELINST
IČO 31404707
DIČ 2020330818
IČ DPH SK2020330818
Dátum vzniku 12 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELINST
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 866 €
Zisk 5 106 €
Aktíva 92 580 €
Vlastný kapitál 33 607 €
Kontaktné informácie
Email elinst@elinst.sk
Phone(s) +421253416005
Mobile phone(s) +421905627541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,028
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,028
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,028
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,712
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,305
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 555
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,248
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 90,740
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,010
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,601
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,106
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,730
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,910
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,820
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,806
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,520
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,124
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 200,866
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 189,871
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,652
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 343
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 191,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,418
C. Služby (účtová skupina 51) 52,560
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 60,726
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 945
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,948
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,788
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,368
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,893
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,295
M. Nákladové úroky (562) 216
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,079
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,079
P. Daň z príjmov (591, 595) 973
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404707 DIČ: 2020330818 IČ DPH: SK2020330818
 • Sídlo: ELINST, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Pomichal Školská 747/22 Galanta 924 01 12.10.1995
  Rudolf Bugyi Turnianska 3103/3 Bratislava 851 07 12.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Pomichal 3 983 € (60%) Školská 747/22 Galanta 924 01
  Rudolf Bugyi 2 656 € (40%) Turnianska 3103/3 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Jozef Pomichal Školská 747/22 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 12.10.1995
   Rudolf Bugyi Turnianska 3103/3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 12.10.1995
   03.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   20.05.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Jozef Pomichal Školská 22/747 Galanta 924 01
   Rudolf Bugyi Turnianska 3/3103 Bratislava 851 07
   19.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   07.09.1998Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   11.12.1997Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Hornádska 12 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Juraj Pozsonyi 450 Váhovce
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Juraj Pozsonyi 450 Váhovce
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kollár 510 Košúty
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   ELINST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hornádska 12 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie montáží, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1 000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
   elektroinštalatérstvo
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Ladislav Kollár 510 Košúty
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta