Vytvoriť faktúru

HOMMEL HERCULES FRANCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOMMEL HERCULES FRANCE
IČO 31404731
DIČ 2020338694
IČ DPH SK2020338694
Dátum vzniku 20 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOMMEL HERCULES FRANCE
Pribylinská 2, Žabí majer
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 547 220 €
Zisk 295 190 €
Aktíva 2 453 249 €
Vlastný kapitál 2 166 666 €
Kontaktné informácie
Email lucia.hierwegova@hommel.servestp.sk
Webová stránka http://www.hommel.sk
Phone(s) +421244646052, +421244884881, +421244873189, +421244646053, +421244872031
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,783,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 92,683
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 92,683
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,386
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,489
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,808
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,689,671
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 62,832
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,832
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,376,699
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 181,031
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 181,031
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,195,668
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,591
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,161
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 220,549
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,219
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 219,330
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,185
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,783,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,461,857
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,159,364
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,159,364
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,190
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,682
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,151
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 55,151
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 105,779
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 105,779
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 121,830
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,450
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,450
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,287
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,314
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,633
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 38,922
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,922
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,547,220
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 742,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 795,094
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,170
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,163,323
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 240,638
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,704
D. Služby (účtová skupina 51) 599,755
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 252,185
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 196,626
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,469
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,090
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,019
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,103
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 383,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 653,953
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,584
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,623
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,623
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 961
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 594
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 303
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 303
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 286
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 388,887
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 93,697
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 93,697
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 295,190
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31404731 DIČ: 2020338694 IČ DPH: SK2020338694
 • Sídlo: HOMMEL HERCULES FRANCE, Pribylinská 2, Žabí majer, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michael Kruschwitz Ahornweg 13 Rosengarten, Ortsteil Uttenhofen 745 38 SRN 01.04.2009
  Lucia Hierwegová Macharova 5 Bratislava 851 01 01.09.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Adolf Würth GmbH & Co.KG 6 639 € (100%) Reinhold Würth Str. 12-16 Künzelsau 746 53 Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2012Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom.
   19.05.2009Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Kruschwitz Ahornweg 13 Rosengarten, Ortsteil Uttenhofen 745 38 SRN Vznik funkcie: 01.04.2009
   09.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Lucia Hierwegová Macharova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.09.2008
   22.04.1998Noví spoločníci:
   Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold Würth Str. 12-16 Künzelsau 746 53 Nemecko
   18.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   skladovanie
   20.10.1995Nové obchodné meno:
   HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2, Žabí majer Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným