Vytvoriť faktúru

Monitor Promotion - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Monitor Promotion
IČO 31404782
DIČ 2020330840
IČ DPH SK2020330840
Dátum vzniku 03 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Monitor Promotion
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 023 €
Zisk 2 635 €
Aktíva 93 693 €
Vlastný kapitál 11 399 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245244887, +421245259519
Fax(es) 0245244887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,001
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 218
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 218
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 218
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,452
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,251
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,717
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,292
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,425
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 16,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 493
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,193
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 784
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,409
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 331
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,001
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,034
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,764
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,764
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,635
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,967
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,015
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,015
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,952
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,009
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 915
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,094
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,695
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,073
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,360
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,023
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,308
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -359
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,707
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 393
D. Služby (účtová skupina 51) 19,028
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,286
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,222
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,414
4. Sociálne náklady (527, 528) 650
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,561
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,561
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 837
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 148
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,316
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,533
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 757
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 757
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 757
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 478
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 478
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404782 DIČ: 2020330840 IČ DPH: SK2020330840
 • Sídlo: Monitor Promotion, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 28.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ultra Print, s. r. o. 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ultra Print, s. r. o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   22.02.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Technická 7 Bratislava 821 04
   07.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Technická 7 Bratislava 821 04
   06.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.01.2005Noví spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   31.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Mon.Com, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   03.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 28.06.1996
   02.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   04.05.2001Noví spoločníci:
   Mon.Com, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   03.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   15.06.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie kongresov a výstav
   fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-poradenstvo v oblasti marketingu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-poradenstvo v oblasti styku s verejnosťou
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh pomocou výpočtovej techniky
   výskum trhu a verejnej mienky
   výroba videa (okrem autorského zákona)
   Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   09.04.1997Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bc. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   08.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Bc. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   Monitor Promotion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Bc. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06