Vytvoriť faktúru

PMPstav - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PMPstav
IČO 31404847
DIČ 2020326649
IČ DPH SK2020326649
Dátum vzniku 13 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PMPstav
Batkova 9
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 256 169 €
Zisk 7 448 €
Aktíva 90 339 €
Vlastný kapitál 56 011 €
Kontaktné informácie
Email pmpstav@pmpstav.sk
Phone(s) 0264462984, 0264530076
Mobile phone(s) 0905233708
Fax(es) 0264462984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,763
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,763
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,792
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49,956
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,956
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,488
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,488
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,838
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,510
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,193
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,193
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,748
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,020
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,020
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,541
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,541
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,905
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,848
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,072
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,072
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,019
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,139
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,042
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 256,172
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 256,169
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 181,909
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,260
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,644
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 103,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,865
D. Služby (účtová skupina 51) 78,868
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,053
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,069
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,157
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,827
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 765
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,005
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,005
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,285
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,525
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,644
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 802
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 801
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,278
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,278
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404847 DIČ: 2020326649 IČ DPH: SK2020326649
 • Sídlo: PMPstav, Batkova 9, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava 03.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Klčo 39 834 € (100%) Batkova 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2011Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.03.2011Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Pavol Juhás Húskova 77 Košice
   08.04.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava 841 01
   07.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   10.11.2007Nové sidlo:
   Batkova 9 Bratislava 841 01
   09.11.2007Zrušené sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   16.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   15.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   06.06.2002Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž drevených a laminátových podláh a obkladov
   05.06.2002Zrušené sidlo:
   Nad lomom 11 Bratislava 811 02
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava
   Mgr. Pavol Juhás Húskova 77 Košice
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Benček Kríková 20 Bratislava
   28.01.1998Nové sidlo:
   Nad lomom 11 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Benček Kríková 20 Bratislava
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 19 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Klčo Dudvážska 35 Bratislava 821 07
   26.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   13.10.1995Nové obchodné meno:
   PMPstav s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 19 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   realitná činnosť
   finančný prenájom
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Klčo Dudvážska 35 Bratislava 821 07
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01