Vytvoriť faktúru

LIMBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIMBA
IČO 31404855
DIČ 2020307410
IČ DPH SK2020307410
Dátum vzniku 17 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIMBA
Michalská 3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 316 210 €
Zisk 80 006 €
Aktíva 289 681 €
Vlastný kapitál 213 452 €
Kontaktné informácie
Email limba@limba.com
Phone(s) 0245527911, 0254418601, 0259206920, 0259206969
Mobile phone(s) +421905213639
Fax(es) 0259206969
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,055
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 265
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 265
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 309,076
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,502
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,374
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 287,452
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 320,131
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 293,457
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,601
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 205,210
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 80,006
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,674
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 25
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,847
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,293
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 709
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,073
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,772
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 316,210
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 306,510
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 215,646
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,354
C. Služby (účtová skupina 51) 131,003
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,286
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,167
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 30,808
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,028
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 100,564
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 164,153
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 14,848
X. Výnosové úroky (662) 203
XI. Kurzové zisky (663) 14,599
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 46
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 11,441
N. Kurzové straty (563) 2,568
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,873
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,407
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 103,971
P. Daň z príjmov (591, 595) 23,965
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 80,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404855 DIČ: 2020307410 IČ DPH: SK2020307410
 • Sídlo: LIMBA, Michalská 3, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 15.02.2000
  Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09 15.02.2000
  Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41 26.06.2001
  Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 26.06.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Martin Brunovský 1 660 € (25%) Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
  Mgr. Tomáš Hasala 1 660 € (25%) Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
  Mgr. Ladislav Fekete 1 660 € (25%) 54 Mierovo 930 41
  Mgr. Tomáš Brunovský 1 660 € (25%) Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   16.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   13.10.2003Nové sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 02
   12.10.2003Zrušené sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   18.07.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej literatúry
   poradenská činnosť v oblasti turistiky
   organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zhotovovanie web stránok
   poradenská, konzultačná a školiacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky, softwaru a elektroniky
   odborné a organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup, predaj a prenájom elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prejámom nehnuteľností
   distribučná a zásielková činnosť
   organizovanie súťaží a športových podujatí
   fotografická činnosť
   rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov
   prieskum trhu
   propagačná a inzertná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41 Vznik funkcie: 26.06.2001
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.06.2001
   17.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej literatúry
   činnosť realitnej kancelárie
   poradenská činnosť v oblasti turistiky
   organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zhotovovanie web stránok
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, software a elektroniky
   odborné a organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup, predaj a prenájom elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   distribučná a zásielková činnosť
   organizovanie súťaží a športových podujatí
   fotografická činnosť
   rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov
   prieskum trhu
   propagačná a inzertná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   23.09.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   22.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   26.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   09.01.2001Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zhotovovanie web stránok
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, software a elektroniky
   odborné a organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup, predaj a prenájom elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   distribučná a zásielková činnosť
   organizovanie súťaží a športových podujatí
   fotografická činnosť
   rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov
   prieskum trhu
   propagačná a inzertná činnosť
   25.10.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   24.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   30.03.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   29.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   21.05.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   20.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Juriga 144 Mníchova Lehota 913 21
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Peter Smižanský Nám. hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   06.10.1997Noví spoločníci:
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   05.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Mária Baranová Zdravie 46 Horný Smokovec 062 01
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   LIMBA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej literatúry
   činnosť realitnej kancelárie
   poradenská činnosť v oblasti turistiky
   organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mária Baranová Zdravie 46 Horný Smokovec 062 01
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Juriga 144 Mníchova Lehota 913 21
   Ing. Peter Smižanský Nám. hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02