Vytvoriť faktúru

IRIS/JUVEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IRIS/JUVEN
Stav V likvidácii
IČO 31404898
DIČ 2020349551
Dátum vzniku 17 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRIS/JUVEN
Majerníkova 1/A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 4 938 €
Vlastný kapitál 2 983 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0260251112
Fax(es) 0260251130
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 190
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 190
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 190
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 190
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,143
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,319
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,321
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,379
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,379
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,361
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,361
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,333
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 853
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 853
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016