Vytvoriť faktúru

JUREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUREX
IČO 31404901
DIČ 2020355062
IČ DPH SK2020355062
Dátum vzniku 20 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUREX
Blagoevova 12
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 727 021 €
Zisk 1 878 €
Aktíva 613 232 €
Vlastný kapitál 48 398 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245985494
Fax(es) 0245985494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 608,716
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,752
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,752
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,752
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 586,434
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 174,276
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 85,511
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 88,765
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 403,289
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 387,918
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,918
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,371
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,869
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,203
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 530
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 530
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 608,716
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 7,993
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 7,329
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,766
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 33,766
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,440
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 505,159
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 393,127
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 393,127
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,507
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 317
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 220
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,012
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 727,021
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 699,011
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,010
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 720,237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 511,759
D. Služby (účtová skupina 51) 197,462
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 611
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 452
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 159
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 835
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,784
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,800
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,528
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 455
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,036
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,547
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 552
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 552
O. Kurzové straty (563) 202
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404901 DIČ: 2020355062 IČ DPH: SK2020355062
 • Sídlo: JUREX, Blagoevova 12, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava 851 04 20.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Jurík 4 648 € (70%) Blagoevova 12 Bratislava 851 04
  Mgr. Kveta Juríková 1 992 € (30%) Blagoevova 12 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrej Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   20.10.1995Nové obchodné meno:
   JUREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 12 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnénému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrej Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava 851 04