Vytvoriť faktúru

A U T O V.K.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno A U T O V.K.M.
IČO 31405045
DIČ 2020349518
IČ DPH SK2020349518
Dátum vzniku 23 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A U T O V.K.M.
Ursínyho 1646/2
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 470 €
Zisk -1 903 €
Aktíva 8 429 €
Vlastný kapitál -7 969 €
Kontaktné informácie
Email info@autovkm.sk
Phone(s) 0244642862, 0903707712, 0903700887
Mobile phone(s) 0903700887, 0918711783
Fax(es) 0244372988
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,787
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,787
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,787
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,029
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,704
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,202
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,816
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,598
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 137
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,471
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,903
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,414
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,414
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 493
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 981
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,940
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,470
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,240
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,935
C. Služby (účtová skupina 51) 8,957
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 300
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 976
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -843
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 578
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 100
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 100
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -100
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -943
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,903
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017