Vytvoriť faktúru

ŽS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŽS Bratislava
IČO 31405096
DIČ 2020338661
IČ DPH SK2020338661
Dátum vzniku 03 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŽS Bratislava
Sliačska 10
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 248 €
Zisk -5 639 €
Aktíva 68 879 €
Vlastný kapitál -98 867 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244372094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,116
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,911
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,911
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,198
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,713
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,308
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,735
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,555
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,555
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,573
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,326
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,247
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 897
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 897
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,116
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,506
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,990
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -109,496
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80,996
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -190,492
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,639
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,622
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 143,285
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 141,999
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,286
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,748
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,748
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,041
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 638
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,248
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 142,513
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,735
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,435
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,196
D. Služby (účtová skupina 51) 52,371
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,904
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,137
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,679
4. Sociálne náklady (527, 528) 88
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,070
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,417
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,417
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,477
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 813
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,946
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,492
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,492
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,679
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405096 DIČ: 2020338661 IČ DPH: SK2020338661
 • Sídlo: ŽS Bratislava, Sliačska 10, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03 05.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mira Trančíková 6 639 € (100%) Puškinova 9 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.1999Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   05.03.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná motorová doprava
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   30.04.1996Nové predmety činnosti:
   elektroinštalácie
   11.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   ŽS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 10 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava