Vytvoriť faktúru

KOIN Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOIN Bratislava
IČO 31405355
DIČ 2020892038
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOIN Bratislava
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 214 269 €
Zisk 1 325 €
Aktíva 1 562 434 €
Vlastný kapitál 3 447 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,248,770
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,010,170
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,010,170
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,010,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 238,600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 214,588
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 125,775
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,775
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88,813
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,012
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 223
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,789
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,248,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,772
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,192
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,192
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,325
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,243,998
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 407,511
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 407,031
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,031
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 836,487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 214,269
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214,269
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 214,011
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 214,007
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 258
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101,202
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 101,200
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99,655
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 99,316
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 339
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,805
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4234757.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405355 DIČ: 2020892038
 • Sídlo: KOIN Bratislava, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alica Dostálová Panská 6 Bratislava 811 01 20.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alica Dostálová 4 979 € (75%) Panská 6 Bratislava 811 01
  Ingrid Riemerová 1 660 € (25%) Bratislava 841 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2013Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   29.10.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   07.06.2011Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   06.06.2011Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   30.12.2010Noví spoločníci:
   Alica Dostálová Panská 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alica Dostálová Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 20.12.2010
   29.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ingrid Straková Žehrianska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Straková Žehrianska 3 Bratislava
   11.11.2008Noví spoločníci:
   Ingrid Riemerová Nad Lúčkami 45 Bratislava 841 10
   10.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Kormanová Levočská 87 Bratislava
   13.05.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Straková Žehrianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Straková Žehrianska 3 Bratislava
   12.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ingrid Koleničová Žehrianska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Koleničová Žehrianska 3 Bratislava
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Koleničová Žehrianska 3 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ingrid Koleničová Žehrianska 3 Bratislava
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   KOIN Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Koleničová Žehrianska 3 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Kormanová Levočská 87 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ingrid Koleničová Žehrianska 3 Bratislava