Vytvoriť faktúru

SUNNYLINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUNNYLINE
IČO 31405371
DIČ 2020330862
IČ DPH SK2020330862
Dátum vzniku 23 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNNYLINE
Gessayova 14-16/2616
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 639 €
Zisk 1 779 €
Aktíva 54 479 €
Vlastný kapitál 14 731 €
Kontaktné informácie
Email l.milo@sunnyline.sk
Phone(s) 0262319426
Fax(es) 0262411060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,077
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,089
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,069
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 121,077
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,510
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 333
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,398
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,779
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,567
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 104,447
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 103,487
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 77,639
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,260
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 379
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 74,695
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 72,846
C. Služby (účtová skupina 51) 1,026
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 823
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,944
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,767
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 206
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 205
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -205
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,739
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405371 DIČ: 2020330862 IČ DPH: SK2020330862
 • Sídlo: SUNNYLINE, Gessayova 14-16/2616, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Milo Gessayova 12 Bratislava 23.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Milo 5 000 € (100%) Gessayova 12 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2013Nové obchodné meno:
   SUNNYLINE, s. r. o.
   08.11.2013Zrušené obchodné meno:
   SUNYLINE, s. r. o.
   16.10.2013Nové obchodné meno:
   SUNYLINE, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 14-16/2616 Bratislava 851 03
   15.10.2013Zrušené obchodné meno:
   SUNNYLINE computer products Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   SUNNYLINE computer products, GmbH Brönninghauser Strasse 35 D-33729 Bielefeld Spolková republika Nemecko
   23.10.1995Nové obchodné meno:
   SUNNYLINE computer products Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s prí- slušenstvom k počítačom, kancelárskymi potrebami, výpočtovou a kancelárskou technikou
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba výpočtovej techniky a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Milo Gessayova 12 Bratislava 851 03
   SUNNYLINE computer products, GmbH Brönninghauser Strasse 35 D-33729 Bielefeld Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Milo Gessayova 12 Bratislava