Vytvoriť faktúru

Natalie H. C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Natalie H. C.
Stav Zrušená
IČO 31405452
DIČ 2020307432
IČ DPH SK2020307432
Dátum vzniku 24 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Natalie H. C.
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 289 €
Zisk -771 €
Aktíva 8 148 491 €
Vlastný kapitál 2 493 506 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 345,779
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,779
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 345,737
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 73,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,347
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 272,390
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 345,779
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,607
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 207,794
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 207,794
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,446,237
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,427,316
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -2
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,427,314
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -771
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,172
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,000
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 5,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 5,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 111,172
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 110,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,128
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,044
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,289
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 89
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 694
D. Služby (účtová skupina 51) 680
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 595
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 520
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 486
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 486
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -486
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 109
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -771
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
 • IČO:31405452 DIČ: 2020307432 IČ DPH: SK2020307432
 • Sídlo: Natalie H. C., Staré Grunty 24, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Natalie H. C., s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 24 Bratislava 841 04
   29.12.2011Nové sidlo:
   Staré Grunty 24 Bratislava 841 04
   14.12.2010Nové obchodné meno:
   Natalie H. C., s.r.o.
   24.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným