Vytvoriť faktúru

MONA - CO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONA - CO
IČO 31405584
DIČ 2020338683
IČ DPH SK2020338683
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONA - CO
Pribinova 22
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 000 €
Zisk -25 958 €
Aktíva 170 298 €
Vlastný kapitál -216 682 €
Kontaktné informácie
Email ekonom@rainside.sk
Phone(s) 0233004205
Mobile phone(s) +421911410180, +421911712090, +421911712135, 0911410180, 0911712090, 0911712135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 154,756
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 118,046
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 36,710
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,575
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,200
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 157,331
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -242,641
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -223,985
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,958
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 399,972
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 79
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 240,103
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,688
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,720
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,505
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 235,190
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 159,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,293
C. Služby (účtová skupina 51) 8,005
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,745
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,714
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,236
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,702
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 762
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 762
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -762
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,998
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015