Vytvoriť faktúru

ŠAM - STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠAM - STAV
IČO 31405592
DIČ 2020322887
IČ DPH SK2020322887
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠAM - STAV
Hraničná 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 681 €
Zisk 1 202 €
Aktíva 184 660 €
Vlastný kapitál 98 797 €
Kontaktné informácie
Email samstavsandor@zoznam.sk
Mobile phone(s) +421903232204, +421903456708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 160,647
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 160,647
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,152
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,037
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,600
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,771
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 206,684
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,999
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,970
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,970
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,159
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,731
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 84,937
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,202
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,685
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 106,535
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 560
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 970
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,681
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,633
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,151
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,088
C. Služby (účtová skupina 51) 197
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,332
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 220
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,207
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,530
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,348
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 372
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 372
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -368
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,162
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405592 DIČ: 2020322887 IČ DPH: SK2020322887
 • Sídlo: ŠAM - STAV, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Verián Šándor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01 02.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Verián Šándor 6 971 € (100%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Verián Šándor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Verián Šándor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.11.1995
   18.06.2004Zrušené sidlo:
   Kaštieľska 28 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   17.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných a demolizačných strojov
   demolácia a zemné práce bez použitia výbušnín
   výkopové práce pre diaľkové kábelovody
   žeriavnícke práce
   14.09.1998Nové sidlo:
   Kaštieľska 28 Bratislava 821 05
   13.09.1998Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   ŠAM - STAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   oprava motorových vozidiel
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových, občianskych a (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   Noví spoločníci:
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08