Vytvoriť faktúru

EVAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EVAL
IČO 31405606
DIČ 2020326539
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVAL
Ružinovská 28
82009
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 475 €
Zisk -474 €
Aktíva 7 540 €
Vlastný kapitál -7 262 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903247510
Mobile phone(s) 0903247510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,785
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,728
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 875
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,853
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,785
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,738
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 311
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 311
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,214
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,214
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -474
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,493
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 325
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 325
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,118
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 163
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,301
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 174
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 30
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 30
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,335
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,475
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 443
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,892
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,388
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,225
D. Služby (účtová skupina 51) 2,385
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,436
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,010
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,401
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,383
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405606 DIČ: 2020326539
 • Sídlo: EVAL, Ružinovská 28, 82009, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05 02.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vilém Tetřev 6 639 € (100%) Hraničná 75 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   30.05.1996Noví spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   EVAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 28 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05