Vytvoriť faktúru

PEJAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEJAN
IČO 31405631
DIČ 2020355073
IČ DPH SK2020355073
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEJAN
Beniakova 18
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 828 421 €
Zisk 46 202 €
Aktíva 112 122 €
Vlastný kapitál 70 689 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905714023
Mobile phone(s) 0905714023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 151,156
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,202
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,202
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,202
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,836
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,346
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,346
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 120
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 120
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 108,370
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 105,564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,806
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 118
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 151,156
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 116,891
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,630
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,630
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,005
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,005
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,054
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,054
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,202
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,226
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -1,978
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -1,978
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,204
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,931
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,931
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,412
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,299
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,039
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 822,716
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 828,421
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 822,716
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,705
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,140
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 552,847
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,298
D. Služby (účtová skupina 51) 24,752
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,507
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 106,597
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,600
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,310
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,679
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,924
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,924
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 133
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,281
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,524
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,220
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,220
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,111
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,909
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,909
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405631 DIČ: 2020355073 IČ DPH: SK2020355073
 • Sídlo: PEJAN, Beniakova 18, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05 02.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Hopják 6 639 € (76.9%) Beniakova 18 Bratislava 841 05
  Gabriela Hopjáková 996 € (11.5%) Beniakova 18 Bratislava 841 05
  Norbert Pätoprstý 996 € (11.5%) Svätoplukova 2643/22 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2002Noví spoločníci:
   Gabriela Hopjáková Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Norbert Pätoprstý Svätoplukova 2643/22 Pezinok 902 01
   10.06.1998Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   09.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   17.04.1997Nové sidlo:
   Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.1997Zrušené sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   PEJAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01