Vytvoriť faktúru

GAWAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAWAX
IČO 31405673
DIČ 2020875032
IČ DPH SK2020875032
Dátum vzniku 10 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAWAX
Strojnícka 53
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 300 998 €
Zisk 1 743 €
Aktíva 191 764 €
Vlastný kapitál 60 340 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421915200255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 367,551
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,143
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,143
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,143
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 330,408
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 273,953
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,953
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25,200
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 25,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,095
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,095
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,160
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,475
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 367,551
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,722
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 51,676
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 95,614
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,938
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,743
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 306,829
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 77
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 77
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,108
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 301,644
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,644
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 216,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 300,999
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 300,998
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 271,363
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,732
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 403
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,511
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 233,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,301
D. Služby (účtová skupina 51) 3,244
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,448
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,448
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,203
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,874
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,487
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,109
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,744
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,542
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,542
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,744
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405673 DIČ: 2020875032 IČ DPH: SK2020875032
 • Sídlo: GAWAX, Strojnícka 53, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05 21.12.1995
  Monika Mamonová Strojnícka 53 Bratislava 821 05 14.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Valerij Mamonov 3 652 € (55%) Strojnícka 53 Bratislava 821 05
  Monika Mamonová 1 992 € (30%) Strojnícka 53 Bratislava 821 05
  Ing. Jozef Čech 996 € (15%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2007Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   05.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích)
   upratovacie a čistiace práce
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   skladovanie
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Monika Mamonová Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 21.12.1995
   Monika Mamonová Strojnícka 53 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 14.11.1997
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   20.01.2006Nové sidlo:
   Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   19.01.2006Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 215 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   29.07.2005Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne varábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   23.08.1999Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 215 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Holíčska 13 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   22.06.1998Nové sidlo:
   Holíčska 13 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Tomášiková 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Mamonovová Svidnícka 13 Bratislava
   Valerij Mamonov
   02.04.1998Noví spoločníci:
   Monika Mamonovová Svidnícka 13 Bratislava
   Valerij Mamonov
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   01.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   24.09.1996Nové sidlo:
   Tomášiková 32 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   23.09.1996Zrušené sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   10.06.1996Noví spoločníci:
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   09.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07
   Valerij Mamonov Energetikov 19/A Kumertav Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07
   10.11.1995Nové obchodné meno:
   GAWAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07
   Valerij Mamonov Energetikov 19/A Kumertav Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07