Vytvoriť faktúru

OMNICO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMNICO
IČO 31405690
DIČ 2020355040
IČ DPH SK2020355040
Dátum vzniku 13 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNICO
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 206 €
Zisk 7 386 €
Aktíva 715 579 €
Vlastný kapitál -57 492 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.omnico.sk
Phone(s) +421262250179
Fax(es) 0262250179
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,776
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 32,452
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,452
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 562,076
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 88,704
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 458,426
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,869
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 596,852
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 350,559
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 413,340
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,004
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -77,810
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,386
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 246,293
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,594
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,594
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 242,581
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,206
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,754
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 60,364
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 12,017
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,071
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 72,087
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,577
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,561
C. Služby (účtová skupina 51) 32,121
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,646
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,664
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,518
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,119
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,876
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,034
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,648
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,386
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016