Vytvoriť faktúru

MTTC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MTTC
Stav Zrušená
IČO 31405703
DIČ 2020935598
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTTC
Vavilovova 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 7 363 €
Vlastný kapitál 7 363 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903444574
Mobile phone(s) 0903444574
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,723
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,723
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,723
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,723
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 378
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -294
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 0
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Files
4225322.tif
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
 • IČO:31405703 DIČ: 2020935598
 • Sídlo: MTTC, Vavilovova 8, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.2016Zrušené obchodné meno:
   MTTC s.r.o., v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Vavilovova 8 Bratislava 851 01
   18.04.2015Nové obchodné meno:
   MTTC s.r.o., v likvidácii
   07.11.1995Nové sidlo:
   Vavilovova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným