Vytvoriť faktúru

Kapitul - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kapitul
IČO 31405819
DIČ 2020309577
IČ DPH SK2020309577
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kapitul
Kapitulská 18
81580
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 154 684 €
Zisk -71 213 €
Aktíva 733 132 €
Vlastný kapitál 321 996 €
Kontaktné informácie
Email info@charitatatry.sk
Phone(s) 0254771101, 0905918664, 0254432801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 691,390
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 650,714
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 649,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 364,474
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 285,045
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,195
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,195
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,654
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,601
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,601
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,926
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 604
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 604
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 225
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,097
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,127
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,055
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,072
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 691,390
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 250,783
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 709,686
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 709,686
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 916,390
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,304,080
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,304,080
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,213
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,607
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 91,969
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 90,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,969
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 347,001
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,107
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,107
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 332,470
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,804
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,267
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,637
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 154,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 154,684
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,541
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 153,143
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,881
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,009
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,721
D. Služby (účtová skupina 51) 26,553
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 118,758
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 86,163
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,965
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,630
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,552
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,003
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,285
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,197
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,401
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,554
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 54
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 54
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 600
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 600
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 954
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,243
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405819 DIČ: 2020309577 IČ DPH: SK2020309577
 • Sídlo: Kapitul, Kapitulská 18, 81580, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra-Zobor 949 01 22.09.2005
  Mgr. Radovan Gumulák Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04 16.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Slovenská katolícka charita, 709 686 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2013Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   23.07.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04
   26.06.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04
   25.06.2013Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   29.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Vít Morvay M. Sch. Trnavského 58 Cífer 919 43
   05.09.2012Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Radovan Gumulák Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04 Vznik funkcie: 16.08.2012
   04.09.2012Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 814 15
   04.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Katarína Rašlová Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   22.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra-Zobor 949 01
   21.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra - Zohor 949 01
   21.06.2005Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 814 15
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 811 01
   01.06.2005Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   02.03.2001Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   01.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   24.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dečo Talinská 9 Košice 040 12
   04.08.1998Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Katarína Rašlová Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   02.03.1998Nové obchodné meno:
   Kapitul s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra - Zohor 949 01
   Ing. Ján Dečo Talinská 9 Košice 040 12
   Vít Morvay M. Sch. Trnavského 58 Cífer 919 43
   01.03.1998Zrušené obchodné meno:
   CHARITA, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Slamka Kapitulská 18 Bratislava
   30.01.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - vydávanie kníh, novín, časopisov a ostatných periodických publikácií
   29.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Hrádocký Puškinova 29 Trenčín
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   CHARITA, s.r.o.
   27.10.1997Zrušené obchodné meno:
   MONA - CONT s.r.o.
   19.09.1997Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   18.04.1997Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   17.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   25.04.1996Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianských a priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Hrádocký Puškinova 29 Trenčín
   Jozef Slamka Kapitulská 18 Bratislava
   24.04.1996Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   18.01.1996Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   17.01.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   MONA - CONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v horeuvedených oblastiach
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava