Vytvoriť faktúru

W & P - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno W & P
IČO 31405827
DIČ 2020338705
IČ DPH SK2020338705
Dátum vzniku 03 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W & P
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 638 €
Zisk -93 €
Aktíva 39 830 €
Vlastný kapitál -67 845 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244452542
Mobile phone(s) +421911651403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,642
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,711
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,105
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,105
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 597
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 600
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,409
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,623
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 786
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 931
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 931
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,642
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -67,938
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -75,148
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,509
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -107,657
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,580
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 984
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 216
12. Odložený daňový záväzok (481A) 768
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,477
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 274
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 997
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,206
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 119
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,638
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,710
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 220
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,908
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,335
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,531
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,093
D. Služby (účtová skupina 51) 4,961
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 0
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,051
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 1
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,698
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -697
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 345
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 736
XII. Kurzové zisky (663) -1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 737
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 604
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -93
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405827 DIČ: 2020338705 IČ DPH: SK2020338705
 • Sídlo: W & P, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oto Wicklein Na doline 15 Bratislava 831 07 29.01.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oto Wicklein 6 639 € (100%) Na doline 15 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2009Noví spoločníci:
   Oto Wicklein Na Doline 15 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Wicklein Na doline 15 Bratislava 831 07
   28.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   30.07.1998Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   W & P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností, ako aj s tým spojené služby vrátane dopravy
   dovoz a vývoz tovaru v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť a s tým spojené služby
   montáž, predaj, servis a leasing výpočtovej, spotrebnej, komunikačnej a kopírovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06