Vytvoriť faktúru

AUTO TT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO TT
IČO 31405835
DIČ 2020338716
IČ DPH SK2020338716
Dátum vzniku 06 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO TT
Ulica Nová č.1
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 221 356 €
Zisk 8 793 €
Aktíva 1 751 913 €
Vlastný kapitál 610 914 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335355013, 0335355014, 0910888190, 0910888192
Mobile phone(s) 0902064740, 0910888190, 0910888191, 0910888192
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,622,635
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,283,930
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,283,930
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 367,649
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 901,209
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,072
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 331,620
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 241,885
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 241,885
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 48,177
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 48,177
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,577
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,337
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,337
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,981
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,449
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 532
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,085
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,085
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,622,635
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 619,709
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,853
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 581,563
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,187,554
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -605,991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,793
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000,337
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,095
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,626
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,469
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 259,033
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 559,599
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 331,469
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,469
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,204
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,013
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,732
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,181
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,896
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,896
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 167,714
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,589
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,189,115
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,221,356
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,094,454
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 94,661
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,241
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,203,014
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,868,073
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,720
D. Služby (účtová skupina 51) 77,895
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,611
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,431
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,940
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 76,211
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 76,211
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -392
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,118
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,342
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 210,427
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,205
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,205
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,554
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,452
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,452
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,349
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,007
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -13,800
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -16,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,793
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405835 DIČ: 2020338716 IČ DPH: SK2020338716
 • Sídlo: AUTO TT, Ulica Nová č.1, 91701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2009Nové sidlo:
   Ulica Nová č.1 Trnava 917 01
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 129 Bratislava 831 04
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   28.06.2006Nové obchodné meno:
   AUTO TT s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Konrádová Považská 15 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 06.11.1995
   27.06.2006Zrušené obchodné meno:
   MIKONA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok-Myslenice 902 01 Slovenká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok - Myslenice 902 01
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01
   21.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov
   01.10.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   30.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   21.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok - Myslenice 902 01
   20.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta Mierová 30 Bratislava 821 05
   18.07.2003Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   prenájom vozidiel, strešných nosičov, prívesných vozíkov
   30.06.2000Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   MIKONA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 129 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   baliace činnosti
   pneuservis
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok-Myslenice 902 01 Slovenká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Ďurta Mierová 30 Bratislava 821 05
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01