Vytvoriť faktúru

CHEMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHEMAT
IČO 31405843
DIČ 2020326715
IČ DPH SK2020326715
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMAT
Ružinovská 1
82601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 182 €
Zisk -1 678 €
Aktíva 43 337 €
Vlastný kapitál 7 641 €
Kontaktné informácie
Email malinovsky@chematsro.sk
Phone(s) 0243333114, 0903455019
Mobile phone(s) 0903455019
Fax(es) 0243333114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,095
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,058
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -6,058
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,775
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,775
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,775
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,535
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 483
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,052
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,785
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,785
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,095
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,963
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,002
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 1,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,678
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,132
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,782
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,999
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,999
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,648
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 135
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,857
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,182
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 46,857
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,287
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,518
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,501
D. Služby (účtová skupina 51) 16,023
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,082
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 282
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 374
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,355
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,183
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -336
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,620
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 387
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -381
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -717
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405843 DIČ: 2020326715 IČ DPH: SK2020326715
 • Sídlo: CHEMAT, Ružinovská 1, 82601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava 30.06.2000
  Ing. Aleš Malinovský 73 Rohovce 930 30 08.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Malinovský 5 643 € (85%) Šancová 4023/80 Bratislava
  Ing. Aleš Malinovský 996 € (15%) 73 Rohovce 930 30
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava 811 05
   Ing. Aleš Malinovský 73 Rohovce 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Malinovský 73 Rohovce 930 30
   07.11.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   Chemat Ing, spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   30.06.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj výpočtovej techniky a riadiacej výpočtovej techniky
   predaj strojov a zariadení
   lízing výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Chemat Ing, spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   29.06.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   diagnostika kanálových systémov
   oprava a údržba kanálových systémov bezrozkopávkovou metódou
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/-verejné a závodné stravovanie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   06.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   05.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   29.04.1997Nové obchodné meno:
   CHEMAT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   technická diagnostika strojov a zariadení
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/-verejné a závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   28.04.1997Zrušené obchodné meno:
   CHEMAT KT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CHEMAT ING., spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava 821 03
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   CHEMAT KT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   diagnostika kanálových systémov
   oprava a údržba kanálových systémov bezrozkopávkovou metódou
   Noví spoločníci:
   CHEMAT ING., spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava 821 03
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07