Vytvoriť faktúru

BIOtan - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIOtan
IČO 31405894
DIČ 2020349529
IČ DPH SK2020349529
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOtan
Bilíkova 16
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 108 €
Zisk 9 745 €
Aktíva 20 174 €
Vlastný kapitál 9 353 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264367914
Mobile phone(s) +421905649887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,125
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,125
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,601
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,158
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,448
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,995
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,726
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,098
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 419
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,295
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,745
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,628
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 86
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,108
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,262
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,807
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,205
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,334
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,108
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 151
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 39,124
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,833
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,554
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 115
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,313
C. Služby (účtová skupina 51) 7,898
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,598
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,225
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,457
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,554
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,949
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,494
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,749
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015