Vytvoriť faktúru

FIN-RMT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIN-RMT
IČO 31405975
DIČ 2020307509
IČ DPH SK2020307509
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIN-RMT
Pod záhradami 9
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 220 €
Zisk -431 €
Aktíva 27 409 €
Vlastný kapitál 25 791 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264287890
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,246
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,214
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,214
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,214
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,614
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,959
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,400
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 559
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,650
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,926
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 418
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 418
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,246
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,993
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 889
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 889
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,895
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -431
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,253
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 562
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 691
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 323
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 99
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 269
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,221
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,220
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,220
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,404
D. Služby (účtová skupina 51) 12,011
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,085
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 864
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 696
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,882
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,882
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,443
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 699
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,805
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 536
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -431
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31405975 DIČ: 2020307509 IČ DPH: SK2020307509
 • Sídlo: FIN-RMT, Pod záhradami 9, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02 07.11.1995
  Ing. Milan Malátek, PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04 25.11.2003
  Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02 01.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.Arch. Branislava Tóthová 3 320 € (50%) Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
  Ing. Milan Malátek, PhD. 3 320 € (50%) Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
  Ing. Rastislav Malátek 3 320 € (25%) Račianska 35 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.11.2003
   30.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2003
   03.08.2005Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizačné, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov
   administratívne a kancelárske práce
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.07.2004Nové sidlo:
   Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 07.11.1995
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2003
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   18.03.2002Noví spoločníci:
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   17.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   10.07.1998Nové sidlo:
   Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   09.07.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   FIN-RMT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring, forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti investičnej výstavby
   projektová činnosť v architektúre a urbanizme
   Noví spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01