Vytvoriť faktúru

MEDICENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDICENTRUM
IČO 31405983
DIČ 2020892104
IČ DPH SK2020892104
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICENTRUM
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 573 714 €
Zisk 33 161 €
Aktíva 873 762 €
Vlastný kapitál 24 438 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232144292, 0901961128, 0254435220, 0552813203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 726,568
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,966
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,178
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 500
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 678
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,473
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 672,118
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 173,414
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 173,414
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 35
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 35
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 495,859
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 381,696
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,530
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,166
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 107,540
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,623
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,810
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,810
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,484
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,482
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 726,568
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,542
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 666
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 411
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,161
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 685,026
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,431
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,431
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 674,858
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 660,997
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,781
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 597,216
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,920
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,565
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,368
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,737
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,457
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,573,038
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,573,714
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,562,714
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,324
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 676
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,535,780
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,207,029
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,116
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -473
D. Služby (účtová skupina 51) 167,577
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,501
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 102,044
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,855
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,602
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 160
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,624
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,624
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -875
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,121
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,934
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 190,789
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,123
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,123
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,123
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,492
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 631
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,565
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,404
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,824
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405983 DIČ: 2020892104 IČ DPH: SK2020892104
 • Sídlo: MEDICENTRUM, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2011Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   28.11.2011Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   08.10.2011Noví spoločníci:
   MIRAKL, a. s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - západ 040 11 Vznik funkcie: 30.09.2011
   07.10.2011Zrušeny spoločníci:
   PRO PHARMACY, a. s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Prešovská 16940/40C Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 07.02.2007
   19.06.2010Noví spoločníci:
   PRO PHARMACY, a. s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   18.06.2010Zrušeny spoločníci:
   SL PLUS, a.s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 8680/26 Bratislava 821 06
   26.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 8680/26 Bratislava 821 06
   16.11.2007Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   15.11.2007Zrušené sidlo:
   Limbova 5 Bratislava 833 05
   20.02.2007Noví spoločníci:
   SL PLUS, a.s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Prešovská 16940/40C Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 07.02.2007
   19.02.2007Zrušeny spoločníci:
   PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Vlárska 48 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 360/80 Bánov 941 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   Ing. Alžbeta Bilišičová Mederská 37 Nové Zámky 940 51 Vznik funkcie: 15.05.2006
   28.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 360/80 Bánov 941 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   27.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 80 Bánov Vznik funkcie: 01.01.2004
   19.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bilišičová Mederská 37 Nové Zámky 940 51 Vznik funkcie: 15.05.2006
   18.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   12.10.2005Noví spoločníci:
   PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Vlárska 48 Bratislava 831 01
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   BIAMA a.s. IČO: 36 534 650 Pri skladoch 1 Nové Zámky 940 01
   11.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Benická Štefánikova 80 Bánov Vznik funkcie: 01.01.2004
   10.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Malíková T. Vansovej 1 Bánov 941 91
   12.02.2001Noví spoločníci:
   BIAMA a.s. IČO: 36 534 650 Pri skladoch 1 Nové Zámky 940 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Malíková T. Vansovej 1 Bánov 941 91
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   11.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   06.10.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   05.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   01.12.1997Noví spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   30.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   28.07.1997Noví spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   27.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   08.07.1996Nové sidlo:
   Limbova 5 Bratislava 833 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   07.07.1996Zrušené sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   MEDICENTRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04