Vytvoriť faktúru

Exacta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Exacta
IČO 31405991
DIČ 2020892115
IČ DPH SK2020892115
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Exacta
Šuty 21
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 750 €
Zisk 29 717 €
Aktíva 61 232 €
Vlastný kapitál 56 363 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243639121, +421243712263, +421243639122
Mobile phone(s) +421904250825, +421903212125
Fax(es) 0243639122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,631
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,631
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,631
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,747
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,814
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,378
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,080
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 49,060
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,717
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,298
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 379
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,919
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 136
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 292
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,078
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 61,750
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 61,730
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,527
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,809
C. Služby (účtová skupina 51) 3,312
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,339
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,780
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 480
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,438
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,223
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,609
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,153
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,436
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015