Vytvoriť faktúru

Integra Co-op družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Integra Co-op družstvo
IČO 31406122
DIČ 2020808240
Dátum vzniku 14 Novembra 1995
Právna forma Družstvo
Sídlo Integra Co-op družstvo
Dobšinského 14
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 860 €
Zisk 158 567 €
Aktíva 152 387 €
Vlastný kapitál -83 044 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 405,506
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 109
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 109
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 405,397
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,766
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,957
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,809
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 445,272
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 263,818
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 53,063
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 53,063
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 327,548
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,971
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -285,331
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 158,567
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 181,454
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 111,164
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,781
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,307
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 197
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 515
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,762
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,975
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,860
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,860
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 514
C. Služby (účtová skupina 51) 5,722
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,557
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 55
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,578
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,434
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -236
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 48,851
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 38,173
X. Výnosové úroky (662) 2,849
XI. Kurzové zisky (663) 7,829
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) -78,762
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -88,400
M. Nákladové úroky (562) 6,345
N. Kurzové straty (563) 2,956
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 337
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 127,613
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 159,047
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 158,567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406122 DIČ: 2020808240
 • Sídlo: Integra Co-op družstvo, Dobšinského 14, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Číčel, CSc. podpredseda Lazaretská 29 Bratislava 811 05 12.05.2009
  Ing. Koloman Snida člen Fándlyho 1 Bratislava 811 03 12.05.2009
  Monika Moticeac člen Pannónska 1657/9 Svätý Jur 900 21 12.05.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Allan Dennis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 2919/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   07.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 2919/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   14.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Číčel , CSc. - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Fándlyho 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Monika Moticeac - člen predstavenstva Pannónska 1657/9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 2919/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Kenneth Waverly Christie - člen predstavenstva 312 East 1st 312 Hillsboro KS 67063 Kansas, USA Vznik funkcie: 12.05.2009
   13.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 19 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Milan Číčel , CSc. - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Štefan Machajdík - člen predstavenstva Romanova ulica 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Fándlyho 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 08.11.1997
   Mgr. Lea Uhrinová - člen predstavenstva ulica Františkánov 23 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.07.2005
   02.06.2007Nové obchodné meno:
   Integra Co-op družstvo
   01.06.2007Zrušené obchodné meno:
   VERNUS družstvo
   16.02.2007Nové sidlo:
   Dobšinského 14 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   15.02.2007Zrušené sidlo:
   Lazaretská 29 Bratislava 811 09
   06.10.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   leasingová činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   informačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
   17.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefan Machajdík - člen predstavenstva Romanova ulica 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Fándlyho 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 08.11.1997
   Mgr. Lea Uhrinová - člen predstavenstva ulica Františkánov 23 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.07.2005
   16.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1997
   Kevin Gerald Bronson - člen predstavenstva 11544-78 Avenue Edmonton, Alberta, T6G ON5 Kanada Vznik funkcie: 13.05.2002
   30.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 19 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Milan Číčel , CSc. - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1997
   29.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Partizánska 6 Bratislava 811 03
   Milan Číčel - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava
   Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava
   18.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Kevin Gerald Bronson - člen predstavenstva 11544-78 Avenue Edmonton, Alberta, T6G ON5 Kanada Vznik funkcie: 13.05.2002
   17.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Michal - člen predstavenstva Lachova 27 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 13.05.2002
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   VERNUS družstvo
   Nové sidlo:
   Lazaretská 29 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Partizánska 6 Bratislava 811 03
   Milan Číčel - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava
   Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava
   Vladimír Michal - člen predstavenstva Lachova 27 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 13.05.2002
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava
   11.12.1997Zrušené obchodné meno:
   SF AUTO družstvo
   Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 814 87
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Milan Švec - predseda Kolískova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Tokár - člen predstavenstva Okánikova 4 Bratislava
   14.11.1995Nové obchodné meno:
   SF AUTO družstvo
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 814 87
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť agentúrnym spôsobom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Milan Švec - predseda Kolískova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Tokár - člen predstavenstva Okánikova 4 Bratislava