Vytvoriť faktúru

TREND SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TREND SERVIS
IČO 31406289
DIČ 2020330884
IČ DPH SK2020330884
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREND SERVIS
Medená 93/10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 286 €
Zisk -2 686 €
Aktíva 19 864 €
Vlastný kapitál 8 574 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453317, 0336475336
Mobile phone(s) 0905409254, 0905409255, 0905409257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,885
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,751
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,347
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,347
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,404
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,464
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 134
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,885
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,888
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,270
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,270
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,686
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,997
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,997
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -62
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -62
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,285
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 62,286
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,998
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 455
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,202
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,221
D. Služby (účtová skupina 51) 15,606
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,091
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,837
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,544
4. Sociálne náklady (527, 528) 710
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 562
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 722
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,084
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,171
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,810
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,810
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,810
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 145
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406289 DIČ: 2020330884 IČ DPH: SK2020330884
 • Sídlo: TREND SERVIS, Medená 93/10, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Adam Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.01.2015
  Mgr. Roman Beno Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02 01.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Adam 3 320 € (50%) Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Mgr. Roman Beno 3 320 € (50%) Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2015Nové sidlo:
   Medená 93/10 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Adam Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Mgr. Roman Beno Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Adam Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Mgr. Roman Beno Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2015
   22.01.2015Zrušené sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   11.08.1999Noví spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   10.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   revízie elektro a bleskozvodov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   TREND SERVIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, servis, generálne opravy horákov na plynné a kvapalné palivá
   nastavovanie spaľovacích zariadení a meraranie emisií
   výroba energetických zariadení a náhradných dielov /elektročastí/
   elektromontážne a elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov
   meranie a regulácia v oblasti energetiky
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod / a za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky
   revízie elektro a bleskozvodov
   Noví spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06