Vytvoriť faktúru

Air Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Air Consulting
IČO 31406319
DIČ 2020349650
IČ DPH SK2020349650
Dátum vzniku 17 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Air Consulting
Janotova 15
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 340 115 €
Zisk 233 647 €
Aktíva 1 525 894 €
Vlastný kapitál 155 863 €
Kontaktné informácie
Email info@airconsulting.sk
Phone(s) 0240202080, 0903720681
Mobile phone(s) +421903402455
Fax(es) 0245243565, 0317707002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,499,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,095
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,095
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,706
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 95,389
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,372,575
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 324,575
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 324,575
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,010,834
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,010,669
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,010,669
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,166
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 684
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,482
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,314
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,327
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,499,984
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,951
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 233,647
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,249,781
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 245
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 245
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,082,562
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 571,597
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,597
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 385,417
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,506
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,888
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 96,918
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,236
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,503
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,503
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 143,471
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,252
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,293,596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,340,115
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,637,393
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 656,203
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,033
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,486
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,020,308
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,938,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 88,720
D. Služby (účtová skupina 51) 609,897
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 297,830
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 214,695
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,292
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,843
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,983
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 30,348
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 30,348
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,690
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 30,001
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,386
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,807
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 656,526
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,125
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,628
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,628
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,497
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,113
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 300,694
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 67,047
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 67,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 233,647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406319 DIČ: 2020349650 IČ DPH: SK2020349650
 • Sídlo: Air Consulting, Janotova 15, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava 17.11.1995
  Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava 23.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Potrok 3 320 € (50%) Kukučínova 44 Bratislava
  Ing. Ladislav Szabó 3 320 € (50%) Lotyšská 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava Vznik funkcie: 17.11.1995
   21.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   17.11.1995Nové obchodné meno:
   Air Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Janotova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   prenájom strojov a zariadení
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava