Vytvoriť faktúru

Public plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Public plus
IČO 31406408
DIČ 2020327254
IČ DPH SK2020327254
Dátum vzniku 20 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Public plus
Sedmokrásková 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 041 €
Zisk -28 716 €
Aktíva 86 550 €
Vlastný kapitál 14 230 €
Kontaktné informácie
Email zuzana.pochabova@publicplus.sk
Webová stránka http://www.publicplus.sk
Phone(s) +421243295528, +421243295562
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 68,292
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,150
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,184
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,632
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 121,442
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,104
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,240
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,733
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,716
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 135,546
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,049
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 90,540
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,703
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,241
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 65,484
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,112
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 834
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,123
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 140,041
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,698
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 130,463
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 172,195
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,554
C. Služby (účtová skupina 51) 99,170
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,366
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 398
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,537
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -32,154
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,437
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9,723
XI. Kurzové zisky (663) 21
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9,702
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,325
M. Nákladové úroky (562) 3,959
N. Kurzové straty (563) 15
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,351
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,398
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -27,756
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,716
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016