Vytvoriť faktúru

WMTS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WMTS
IČO 31406416
DIČ 2020338540
IČ DPH SK2020338540
Dátum vzniku 17 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WMTS
Černyševského 37
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 774 €
Zisk -6 689 €
Aktíva 41 812 €
Vlastný kapitál 32 033 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,816
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,848
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,848
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,097
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,469
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,469
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,627
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,871
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 213
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,658
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,816
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,328
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,568
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,568
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,689
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,362
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,362
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,776
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 538
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 538
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,254
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 499
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 368
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 117
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,775
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,774
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,459
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,315
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,922
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,918
D. Služby (účtová skupina 51) 4,274
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,646
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,839
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,759
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,148
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,611
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) -11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 572
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 567
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,728
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015