Vytvoriť faktúru

ROGER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROGER
IČO 31406459
DIČ 2020308851
Dátum vzniku 16 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROGER
Radvanská 23
81103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -535 €
Aktíva 435 699 €
Vlastný kapitál 81 341 €
Kontaktné informácie
Email roger@roger.sk
Phone(s) 0254411656, 0254415445
Fax(es) 0254412646
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 435,661
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 429,022
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 428,739
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 13,739
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 415,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 263
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 435,661
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,540
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,540
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 73,163
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 79,399
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,236
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 354,854
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 416
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 416
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 354,438
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,639
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 39
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -55
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406459 DIČ: 2020308851
 • Sídlo: ROGER, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 16.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Edita Rogerová 6 639 € (100%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   23.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.11.1995
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   IMMO - R, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   22.10.1997Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   16.11.1955Nové obchodné meno:
   IMMO - R, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenajmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03