Vytvoriť faktúru

ROGER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROGER
Stav Zrušená
IČO 31406459
DIČ 2020308851
Dátum vzniku 16 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROGER
Radvanská 23
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 827 €
Zisk -11 750 €
Aktíva 435 699 €
Vlastný kapitál 81 341 €
Kontaktné informácie
Email roger@roger.sk
Phone(s) 0254411656, 0254415445
Fax(es) 0254412646
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,064,623
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 627,452
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 620,813
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 620,813
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 433,344
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 432,379
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,640
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,640
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 13,739
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 415,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 965
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 256
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 709
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,827
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,827
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,064,623
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,057
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,540
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,540
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 72,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 79,399
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,771
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 991,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 950
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 950
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 990,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 636,351
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636,351
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,639
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347,319
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,827
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,827
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,827
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,827
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,827
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,999
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,440
D. Služby (účtová skupina 51) 4,370
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,187
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,187
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,172
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,983
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,270
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,750
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
 • IČO:31406459 DIČ: 2020308851
 • Sídlo: ROGER, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2017Zrušené obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   24.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   16.11.1955Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným