Vytvoriť faktúru

Nat Bone - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nat Bone
IČO 31406483
DIČ 2020892170
Dátum vzniku 20 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nat Bone
SNP 57
93505
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 841 €
Zisk -12 561 €
Aktíva 14 079 €
Vlastný kapitál 12 608 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,560
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 700
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 860
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,560
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 115
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,854
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,561
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,513
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,313
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 95
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 68
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 515
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 841
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 841
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,831
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,300
C. Služby (účtová skupina 51) 10,684
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 784
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,990
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,984
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 91
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,081
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406483 DIČ: 2020892170
 • Sídlo: Nat Bone, SNP 57, 93505, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2014Noví spoločníci:
   Martina Maľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Maľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   22.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   26.06.2014Nové sidlo:
   SNP 57 Pukanec 935 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   25.06.2014Zrušené sidlo:
   Brnianska 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Samuel Starke Limited Avenue House, St. Julian´s Avenue St. Peter Port Guernsey GY1 1WA Channel Islands, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Máľachová Brnianska 35 Bratislava Vznik funkcie: 03.10.2002
   22.10.2004Nové sidlo:
   Brnianska 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Samuel Starke Limited Avenue House, St. Julian´s Avenue St. Peter Port Guernsey GY1 1WA Channel Islands, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   21.10.2004Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5/a Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Máľach Pribišova 4 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   19.12.2003Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5/a Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Máľach Pribišova 4 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Máľachová Brnianska 35 Bratislava Vznik funkcie: 03.10.2002
   18.12.2003Zrušené sidlo:
   Šancova 37 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   31.03.1999Nové obchodné meno:
   Nat Bone, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 37 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kurzov a školení
   automatizované spracovanie dát
   preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   30.03.1999Zrušené obchodné meno:
   MARMOP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierská a konštrukčná činnosť
   výrobná činnosť-kompletizácia z plastových a kovových dielcov do finálneho výrobku
   konzultačná a poradenská činnosť-v oblasti inžinierskej a konštrukčnej činnosti /konštrukcia výrobnej techniky a spotrebných predmetov/
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Maľachová Švabinského 16 Bratislava
   Martina Maľachová Brnianska 35 Bratislava
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava 851 01
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   MARMOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť.
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   inžinierská a konštrukčná činnosť
   výrobná činnosť-kompletizácia z plastových a kovových dielcov do finálneho výrobku
   konzultačná a poradenská činnosť-v oblasti inžinierskej a konštrukčnej činnosti /konštrukcia výrobnej techniky a spotrebných predmetov/
   Noví spoločníci:
   Mária Maľachová Švabinského 16 Bratislava
   Martina Maľachová Brnianska 35 Bratislava
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava 851 01