Vytvoriť faktúru

Larive Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Larive Slovakia
IČO 31406491
DIČ 2020307498
IČ DPH SK2020307498
Dátum vzniku 20 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Larive Slovakia
Panská 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 272 €
Zisk -38 261 €
Aktíva 101 819 €
Vlastný kapitál 43 440 €
Kontaktné informácie
Email larive@larive.sk
Webová stránka http://www.larive.sk
Phone(s) +421252931583
Fax(es) 0252931585
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,479
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,997
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,426
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,105
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,479
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,630
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 14,800
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 14,800
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,144
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,905
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 782
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,261
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,109
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,109
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 907
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,592
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,274
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,336
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,272
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,140
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 960
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,172
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 67,951
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,798
C. Služby (účtová skupina 51) 38,674
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,865
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 869
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,285
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,774
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -36,679
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -13,332
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 623
M. Nákladové úroky (562) 53
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 568
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -622
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,301
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,261
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016