Vytvoriť faktúru

Dentium - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dentium
IČO 31406513
DIČ 2020808295
Dátum vzniku 20 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dentium
Vajanského nábrežie 17
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 027 €
Zisk 1 921 €
Aktíva 27 993 €
Vlastný kapitál 23 780 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252631558
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,052
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,701
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,110
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,052
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,701
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 121
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,020
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,921
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,351
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,363
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,988
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 434
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,896
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 658
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,027
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,981
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,776
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,627
C. Služby (účtová skupina 51) 6,933
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,922
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 217
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,251
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,421
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 790
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 790
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -789
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,462
P. Daň z príjmov (591, 595) 541
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,921
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
 • IČO:31406513 DIČ: 2020808295
 • Sídlo: Dentium, Vajanského nábrežie 17, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Šmuhařová Novobanská 14 Bratislava 851 01 16.12.2002
  Peter Ruman Nám. Martina Benku 4083/26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07 20.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Ruman 1 330 € (20%) Bratislava 821 01
  Zuzana Šmuhařová 1 330 € (20%) Novobanská 14 Bratislava 851 01
  Žaneta Škarupová 1 330 € (20%) Martinčekova 785/28 Bratislava 821 09
  Valéria Görnerová 1 330 € (20%) Budatínska 17 Bratislava 851 05
  Tomáš Eisner 1 330 € (20%) Bulíkova 9 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Peter Ruman Nám. Martina Benku 4083/26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07 Vznik funkcie: 20.11.1995
   07.08.2004Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 17 Bratislava 811 02
   16.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Šmuharová Novobanská 14 Bratislava 851 01
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Žaneta Škarupová Martinčekova 785/28 Bratislava 821 09
   Zuzana Šmuhařová Novobanská 14 Bratislava 851 01
   Valéria Görnerová Budatínska 17 Bratislava 851 05
   Tomáš Eisner Bulíkova 9 Bratislava 851 04
   Peter Ruman Rezedova 2 Bratislava 821 01
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   Dentium spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stomatoprotetické náhrady: fixná protetika, snímateľná protetika
   rekonštrukčné náhrady
   čelustnoortopedické aparáty
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/