Vytvoriť faktúru

CONSULTATIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULTATIO
IČO 31406696
DIČ 2020843880
IČ DPH SK2020843880
Dátum vzniku 06 Novembra 1995
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo CONSULTATIO
29. augusta 36C
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 828 €
Zisk 11 823 €
Aktíva 51 248 €
Vlastný kapitál 22 635 €
Kontaktné informácie
Email jan.polony@consultatio.sk
Webová stránka http://www.consultatio.sk
Phone(s) +421253633111
Mobile phone(s) +421905601067
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,717
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,717
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,333
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,940
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,940
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,735
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 658
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,384
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,717
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,659
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,984
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,984
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 56
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 56
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 148
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 148
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,648
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,648
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,823
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,058
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,558
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,796
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,796
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,257
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,505
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,828
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,828
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,953
D. Služby (účtová skupina 51) 10,473
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -400
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,880
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,875
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,355
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 120
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 120
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,758
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,306
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,306
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 15,629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,823
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31406696 DIČ: 2020843880 IČ DPH: SK2020843880
 • Sídlo: CONSULTATIO, 29. augusta 36C, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Polóny, PhD. 0 € (0%) Letná 13 Banská Bystrica 974 05
  CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s..ro., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 0 € (0%) 29. augusta 36C Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2014Noví spoločníci:
   komplementár CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s..ro., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 29. augusta 36C Bratislava 811 09
   17.01.2013Nové sidlo:
   29. augusta 36C Bratislava 811 09
   08.06.2011Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Ján Polóny , PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s.r.o., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 29. augusta 36C Bratislava 811 09