Vytvoriť faktúru

CHEMIX-D - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHEMIX-D
IČO 31406840
DIČ 2020338837
IČ DPH SK2020338837
Dátum vzniku 28 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMIX-D
Pri vinohradoch 172
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 614 088 €
Zisk -875 €
Aktíva 213 375 €
Vlastný kapitál 154 547 €
Kontaktné informácie
Email ddd@chemix-d.sk
Webová stránka http://www.deratizacia-dezinsekcia.sk/;http://www.chemix-d.sk
Phone(s) +421244649111
Mobile phone(s) +421901784124
Fax(es) 0244880630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 201,048
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51,066
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51,066
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,066
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,002
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,138
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,138
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 91,160
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,355
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,355
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,471
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,704
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,057
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,647
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,980
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,980
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 201,048
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,672
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 113,243
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 113,243
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -875
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,376
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,404
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,062
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,062
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,692
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,623
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,715
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,880
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,880
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 577,152
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 614,088
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 577,152
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,743
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,193
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 610,619
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 144,643
D. Služby (účtová skupina 51) 106,785
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 313,860
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 230,093
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 77,469
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,298
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,453
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,455
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,455
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20,910
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,263
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,776
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,469
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,724
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 801
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 779
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -775
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,694
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,569
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,569
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -875
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406840 DIČ: 2020338837 IČ DPH: SK2020338837
 • Sídlo: CHEMIX-D, Pri vinohradoch 172, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 28.11.1995
  Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06 01.01.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Zdenek Jaško 3 652 € (55%) Moskovská 23 Bratislava 811 08
  Branislav Jaško 2 988 € (45%) Olšová 4 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2014Noví spoločníci:
   Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2012
   22.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2012
   16.11.2011Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
   hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2012
   15.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 28.11.1995
   24.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.11.1995
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 28.11.1995
   23.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   22.02.2001Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   21.02.2001Zrušené sidlo:
   Moravská 3 Bratislava 831 03
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   22.06.1998Nové sidlo:
   Moravská 3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sadové úpravy
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   CHEMIX-D s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo, v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v chémii
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rozsahu voľnej živnosti
   výkon dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08