Vytvoriť faktúru

R.J.O. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R.J.O.
IČO 31406891
DIČ 2020338848
IČ DPH SK2020338848
Dátum vzniku 28 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.J.O.
Ambrova 6
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 154 €
Zisk -38 274 €
Aktíva 496 411 €
Vlastný kapitál 2 584 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0260103010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 459,126
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 459,126
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,791
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 197
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 571
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 465,917
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,690
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,388
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,274
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 501,607
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 465,547
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,838
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,878
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 154
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 583
C. Služby (účtová skupina 51) 4,578
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 732
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,953
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,600
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 937
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,229
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,161
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,314
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406891 DIČ: 2020338848 IČ DPH: SK2020338848
 • Sídlo: R.J.O., Ambrova 6, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Ježo Holubyho 1/A Bratislava 811 03 06.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Ježo 6 640 € (100%) Holubyho 1/A Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.07.2011Nové obchodné meno:
   R.J.O. s. r. o.
   28.07.2011Zrušené obchodné meno:
   R.J.O s.r.o.
   11.05.2011Nové obchodné meno:
   R.J.O s.r.o.
   10.05.2011Zrušené obchodné meno:
   IMS Distribution s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Ježová Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Ing. Martina Matt Ježová Holubyho 1 Bratislava 811 03
   25.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ježo Holubyho 1A Bratislava 811 03
   Ing. Anna Ježová Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Ing. Martina Matt Ježová Holubyho 1 Bratislava 811 03
   24.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ježo Holubyho 1/A Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   15.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ježo Holubyho 1/A Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ježo Holubyho 1/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 06.06.2006
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Roth Muškátová 792/36 Bratislava 821 01
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Jozef Roth Muškátová 792/36 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Jozef Roth Muškátová 792/36 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Jozef Roth Muškátová 792/36 Bratislava 821 01
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Jozef Roth Muškátová 792/36 Bratislava 821 01
   30.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Jozef Roth Muškátová 792/36 Bratislava 821 01
   29.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   IMS Distribution s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ambrova 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečným spotrebiteľom /maloobchod/, alebo na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   služby colných deklarantov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Ježo Holubyho 1 Bratislava 811 03