Vytvoriť faktúru

W - TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno W - TRADE
IČO 31406971
DIČ 2020338870
IČ DPH SK2020338870
Dátum vzniku 28 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W - TRADE
Stará Vajnorská 21
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 595 €
Zisk -1 248 €
Aktíva 37 978 €
Vlastný kapitál 1 558 €
Kontaktné informácie
Email zwollner@wollner.sk
Phone(s) 0249591071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,357
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,357
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,357
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,685
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,440
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,865
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 310
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,745
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,248
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,732
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,732
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,841
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,843
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,595
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,461
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,200
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,710
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,899
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,192
C. Služby (účtová skupina 51) 4,317
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 214
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,058
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 885
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,253
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,174
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,174
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,173
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -288
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31406971 DIČ: 2020338870 IČ DPH: SK2020338870
 • Sídlo: W - TRADE, Stará Vajnorská 21, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04 28.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zoltán Wolner 5 311 € (80%) Považská 46 Bratislava 831 04
  Armand Wolner 1 328 € (20%) Hamuliakovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.09.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 21 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04
   Armand Wolner 389 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 28.11.1995
   02.09.2008Zrušené sidlo:
   Opavská 24 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   02.12.1996Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   W - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Opavská 24 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa a predaj v tuzemsku a zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu podnikania
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08