Vytvoriť faktúru

FRIMAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRIMAS
IČO 31407099
DIČ 2020307850
IČ DPH SK2020307850
Dátum vzniku 30 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRIMAS
Košútska 1342
92521
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 738 €
Zisk -1 158 €
Kontaktné informácie
Email frimas@frimas.sk
Phone(s) 0317838806
Mobile phone(s) 0915883884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 92,517
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,968
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,968
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 75,253
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,402
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,412
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,412
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,412
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,966
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,633
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 147
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,517
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,679
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,468
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,468
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -51,961
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,756
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -56,717
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,158
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,196
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 371
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 371
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 135,825
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,608
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,608
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107,096
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,758
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 784
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,738
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 783
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 538
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,261
D. Služby (účtová skupina 51) 281
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 291
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 689
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 477
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 502
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 63
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 738
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 738
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -675
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -198
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407099 DIČ: 2020307850 IČ DPH: SK2020307850
 • Sídlo: FRIMAS, Košútska 1342, 92521, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2004Nové sidlo:
   Košútska 1342 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Faktor Veterná 3143/25 Sereď 926 00 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 00 Vznik funkcie: 30.11.1995
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   12.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   11.07.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor Veterná 3143/25 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 00
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   30.11.1995Nové obchodné meno:
   FRIMAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo v oblasti výroby mäsových výrobkov a potravinárskych výrobných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00