Vytvoriť faktúru

STRAWA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STRAWA
IČO 31407137
DIČ 2020308004
IČ DPH SK2020308004
Dátum vzniku 29 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRAWA
Hlavná 45
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 469 €
Zisk -13 368 €
Aktíva 151 497 €
Vlastný kapitál -23 575 €
Kontaktné informácie
Email strawa@t-zones.sk
Phone(s) +421254793242
Mobile phone(s) +421903724591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,326
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,326
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,326
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,522
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 74,882
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,403
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 80,848
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,240
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,280
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,280
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,368
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,608
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 498
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 78,830
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,989
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,592
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,066
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,183
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,469
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,260
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,088
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,172
C. Služby (účtová skupina 51) 8,981
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,984
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,524
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,059
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -4,538
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 709
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,619
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,153
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 789
M. Nákladové úroky (562) 672
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -789
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,408
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407137 DIČ: 2020308004 IČ DPH: SK2020308004
 • Sídlo: STRAWA, Hlavná 45, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Kopčan Hlavná 45 Bratislava 831 01 29.11.1995
  Alexandra Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 25.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Kopčan 11 620 € (87.5%) Hlavná 45 Bratislava 831 01
  Walter Hüglin 1 660 € (12.5%) Stadteil Siebenlehn Großschirma 096 03 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Alexandra Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.05.2010
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   08.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Roman Kopčan Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   07.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   15.07.1999Nové sidlo:
   Hlavná 45 Bratislava 831 01
   14.07.1999Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Roman Kopčan Hlavná 45 Bratislava 831 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01
   Walter Hüglin Freibergerstr. 9 Stadteil Siebenlehn Großschirma 096 03 SRN
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Walter Hüglin Dorfstrasse 20 Oderding 823 98 SRN
   29.11.1995Nové obchodné meno:
   STRAWA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb, rekonštrukcie a sanácie objektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Walter Hüglin Dorfstrasse 20 Oderding 823 98 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03