Vytvoriť faktúru

APU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno APU
IČO 31407200
DIČ 2020307740
IČ DPH SK2020307740
Dátum vzniku 04 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APU
Pri vinohradoch 61
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 970 €
Zisk 11 641 €
Kontaktné informácie
Email info@longboardshop.sk
Phone(s) 0948522326
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,190
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,190
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,190
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,413
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,787
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,144
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,603
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -263,962
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,388
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -283,630
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,641
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 294,565
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 60
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,772
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 291,733
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,342
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 173
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,068
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 247,150
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 55,970
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,232
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,738
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,819
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 27,804
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,208
C. Služby (účtová skupina 51) 4,862
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,297
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 401
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 472
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,323
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,151
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,096
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,026
M. Nákladové úroky (562) 580
N. Kurzové straty (563) 210
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,026
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,125
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,484
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,641
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016