Vytvoriť faktúru

APU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APU
IČO 31407200
DIČ 2020307740
IČ DPH SK2020307740
Dátum vzniku 04 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APU
Potočná 17
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 584 €
Zisk 7 498 €
Kontaktné informácie
Email info@longboardshop.sk
Phone(s) 0948522326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,307
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,307
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 208
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,307
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -275,603
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,388
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -291,128
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,498
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 300,910
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 54
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,108
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 294,748
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,229
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 88
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,726
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 253,705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,584
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,866
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,776
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 24,369
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,110
C. Služby (účtová skupina 51) 7,740
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 781
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,808
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,351
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,343
M. Nákladové úroky (562) 1,002
N. Kurzové straty (563) 78
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 263
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,465
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,967
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407200 DIČ: 2020307740 IČ DPH: SK2020307740
 • Sídlo: APU, Potočná 17, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06 17.09.2003
  Adam Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06 07.12.2012
  Ing. Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06 07.12.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Renáta Árendášová 6 639 € (100%) Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.12.2012
   14.03.2013Nové sidlo:
   Potočná 17 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Adam Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.12.2012
   13.03.2013Zrušené sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 03
   12.01.2004Nové obchodné meno:
   APU s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomicko-finančných poradcov
   Noví spoločníci:
   Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2003
   11.01.2004Zrušené obchodné meno:
   ŠTÚDIO LÍNIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Michalská 16 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - prevádzka snack baru
   služby technickým zariadením - myostimulátor, myolift, solárium, lasser
   kozmetické služby
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
   kaderníctvo
   Zrušeny spoločníci:
   Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   Adriana Balážová Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ervín Varga Záleská 4 Malinovo 900 45 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   Adriana Balážová Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo 900 45
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   Adriana Balážová Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Árendáš Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   04.12.1995Nové obchodné meno:
   ŠTÚDIO LÍNIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 16 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   pohostinská činnosť - prevádzka snack baru
   služby technickým zariadením - myostimulátor, myolift, solárium, lasser
   kozmetické služby
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
   kaderníctvo
   Noví spoločníci:
   Renáta Árendášová Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   Adriana Balážová Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Árendáš Pri Vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   Mgr. Ervín Varga Záleská 4 Malinovo 900 45 Skončenie funkcie: 17.09.2003