Vytvoriť faktúru

AŽURITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AŽURITA
IČO 31407277
DIČ 2020324658
IČ DPH SK2020324658
Dátum vzniku 06 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AŽURITA
Ivanská cesta 23
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 302 €
Zisk 3 027 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421904897085
Fax(es) 0249140143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,091
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,755
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,997
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,091
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,474
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,480
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 519
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,808
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,027
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,617
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,066
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,253
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,722
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,334
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 757
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,302
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 70,102
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,541
C. Služby (účtová skupina 51) 16,290
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,800
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 352
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 214
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,105
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,271
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,115
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,115
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,111
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,994
P. Daň z príjmov (591, 595) 967
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,027
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407277 DIČ: 2020324658 IČ DPH: SK2020324658
 • Sídlo: AŽURITA, Ivanská cesta 23, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01 06.12.1995
  Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01 06.12.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Masaryk 3 320 € (50%) Lenardova 14 Bratislava 851 01
  Ing. Jana Masaryková 3 320 € (50%) Lenardova 14 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.1998Nové sidlo:
   Ivanská cesta 23 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01
   13.08.1998Zrušené sidlo:
   Chlumeckého 2 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01
   11.10.1996Nové sidlo:
   Chlumeckého 2 Bratislava 821 03
   10.10.1996Zrušené sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   06.12.1995Nové obchodné meno:
   AŽURITA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01