Vytvoriť faktúru

SAFE HOLDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAFE HOLDING
IČO 31407404
DIČ 2020421095
Dátum vzniku 07 Decembra 1995
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo SAFE HOLDING
Púchovská 6852/14
83106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -508 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,052,835
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,560,169
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,560,169
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,939,358
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 165,019
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ -455,792
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,492,666
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,491,044
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,191,728
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,191,728
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 214,411
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,622
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,002
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 620
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,052,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,052,157
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,021,371
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,201,241
2. Zmena základného imania +/- 419 -179,870
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,968,706
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,968,706
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -508
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 678
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 198
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,841
D. Služby (účtová skupina 51) 2,756
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 85
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,841
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,756
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,889
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) -2,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -508
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Files
4164837.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015