Vytvoriť faktúru

E.M.GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.M.GROUP
IČO 31407421
DIČ 2020308411
IČ DPH SK2020308411
Dátum vzniku 07 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.M.GROUP
Belopotockého 3058/1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 817 €
Zisk -13 759 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905014200
Mobile phone(s) 0905014200
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,274
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,274
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,120
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,759
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,394
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 387
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,007
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 115
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,084
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,808
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,817
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,592
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 225
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,577
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,100
C. Služby (účtová skupina 51) 1,840
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,810
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 124
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 891
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,438
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,374
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,760
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -348
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 21
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 21
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -39
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,799
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,759
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016