Vytvoriť faktúru

E.M.GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.M.GROUP
IČO 31407421
DIČ 2020308411
IČ DPH SK2020308411
Dátum vzniku 07 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.M.GROUP
Belopotockého 3058/1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 667 €
Zisk -9 045 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905014200
Mobile phone(s) 0905014200
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,696
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,696
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,329
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 369
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 354
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,065
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 406
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,054
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,045
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,011
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 375
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,623
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 356
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 104
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,235
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,928
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 13
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,667
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,075
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,573
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,363
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,367
C. Služby (účtová skupina 51) 2,300
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,264
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 254
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,990
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -6,159
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,160
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,696
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,206
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 389
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 389
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -389
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,085
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,045
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015