Vytvoriť faktúru

MPL STAVING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MPL STAVING
IČO 31407455
DIČ 2020327122
IČ DPH SK2020327122
Dátum vzniku 08 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPL STAVING
Zadunajská cesta 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 389 073 €
Zisk -1 626 €
Kontaktné informácie
Email staving@mpl.sk
Phone(s) 0903713966, 0248511111, 0263453821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,396,205
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 379,442
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 379,442
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 282,240
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 97,202
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,992,572
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 671,552
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,253
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 56,082
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 603,217
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,071,474
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,071,474
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,071,474
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 249,546
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,594
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 238,952
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,191
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 23,692
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 499
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,396,205
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,467
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,101
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,101
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 125,353
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 125,353
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,264,738
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 32
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,260,466
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 642,780
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 642,780
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,473,308
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,775
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,177
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,574
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,240
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,331,480
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,389,073
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,182,111
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 56,082
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 149,369
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,511
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,383,106
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 424,583
D. Služby (účtová skupina 51) 821,191
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 98,898
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,006
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,586
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,306
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,988
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,077
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,077
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20,666
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,083
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,620
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,967
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,581
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,044
O. Kurzové straty (563) 248
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,796
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,973
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,599
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407455 DIČ: 2020327122 IČ DPH: SK2020327122
 • Sídlo: MPL STAVING, Zadunajská cesta 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03 28.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Fillo 3 319 € (50%) Povoznícka 5 Bratislava 841 03
  Ing. Miroslav Piskla 3 319 € (50%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.03.2003Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03
   27.03.2003Zrušené sidlo:
   Klincová 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   08.12.1995Nové obchodné meno:
   MPL STAVING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava