Vytvoriť faktúru

ANEX PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANEX PLUS
IČO 31407544
DIČ 2020822100
IČ DPH SK2020822100
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANEX PLUS
Žilinská 1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 751 €
Zisk -45 653 €
Aktíva 1 442 439 €
Vlastný kapitál 331 304 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,385,164
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,385,164
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 55,621
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,436
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,199
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 145
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,710
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,424,600
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 285,651
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 42,489
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 42,489
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 288,815
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,653
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,138,949
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 575
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,138,374
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,767
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,182
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,124,425
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,751
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,750
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,226
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,809
C. Služby (účtová skupina 51) 17,676
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,201
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,732
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,808
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -44,475
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,735
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 218
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -218
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,693
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,653
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016