Vytvoriť faktúru

M.T.K. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.T.K.
IČO 31407617
DIČ 2020309060
IČ DPH SK2020309060
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.T.K.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 330 157 €
Zisk 119 756 €
Vlastný kapitál 7 334 726 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252731330, +421252731331
Mobile phone(s) +421901770701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,366,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,295,141
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,295,141
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,439,840
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,691,084
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 778
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 163,439
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,048,185
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,911,754
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 312,605
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,313
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,292
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 11,826,818
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,235
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 765,096
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 136,431
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,659
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 132,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,668
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,495
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17,173
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,366,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,477,957
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,555,069
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,555,069
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 355,507
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 355,507
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,447,625
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,447,625
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 119,756
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,863,586
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 832
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 832
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,645,234
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,604,756
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,525,274
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,482
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,142
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,217,520
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,451
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 25,451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,330,157
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,239,634
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,523
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,135,090
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 100,840
D. Služby (účtová skupina 51) 413,849
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 328,276
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 283,265
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,216
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,795
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,740
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 248,315
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 248,315
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,234
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,304
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 195,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 724,945
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227,720
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 227,720
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 225,875
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,845
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 299,897
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 180,435
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 180,435
O. Kurzové straty (563) 3,482
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115,980
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72,177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 122,890
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,134
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 119,756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407617 DIČ: 2020309060 IČ DPH: SK2020309060
 • Sídlo: M.T.K., Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tilmar Hansen Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko 15.06.2005
  Delf Stüven Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko 29.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 996 € (0%) Viedeň 1070 Rakúsko
  MTK BRAPRA Asset GmbH 3 554 073 € (100%) Viedeň 1070 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2015Noví spoločníci:
   MTK BRAPRA Asset GmbH Mariahilfer Strasse 62 Viedeň 1070 Rakúska republika
   14.04.2015Zrušeny spoločníci:
   MTK Immobilienentwicklung GmbH Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúska republika
   18.09.2008Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   17.09.2008Zrušené sidlo:
   Vysoká 26 Bratislava 811 06
   26.05.2007Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   MTK Immobilienentwicklung GmbH Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúska republika
   25.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilferstrasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   06.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Delf Stüven Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 29.11.2005
   16.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Tilmar Hansen Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.06.2005
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eugen Klimo Kollárovo nám. 18 Bratislava 811 06
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľská činnosť
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich najmenej piatim vozidlám patriacim iným osobám než majiteľovi, prípadne nájomcovi nehnuteľností
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilferstrasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Favoritenstrasse 103 Viedeň A-1100 Rakúsko
   04.11.2002Nové sidlo:
   Vysoká 26 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Kollárovo nám. 18 Bratislava 811 06
   03.11.2002Zrušené sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   01.03.2001Nové sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Favoritenstrasse 103 Viedeň A-1100 Rakúsko
   28.02.2001Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   M.T.K. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava